imovies
当前位置:首 页>>To do list

To do list


2021年准备要做的事情......


一、绞尽脑汁拼命想的呢......

 

A. 电脑上用的音箱需要买一对,选型坐等618......

 

B. 笔记本电脑,嗯,不是刚需,物色中......

 

C. 天热了,瞅着有空找个合适的地儿出去烧烤休闲一下......

 

D. ......

 

E. 

 

F. 

 

G.

 

H.

 

I.

 

J.

 

K.


L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.
人到穷途应一笑,几凡失意仍能傲。成败何须问江湖,我心依旧任逍遥。
这一生只想好好做个平凡的人,有个家有个梦,陪我迎接每一个早晨。
这一生只想好好做个平凡的人,何必争何必问,只有快乐开心才是真。